HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak.

 Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak. Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.