GELİR TAHAKKUK

GELİR TAHAKKUK 

1. Birimimizin hastanemiz bünyesindeki sorumluluğu:

2. Kurum faturalarını düzenlemek ve denetlemek.

3. Faturalama ve gelirlerle ilgili mevzuat takibini yapmak.

4. Hastanemiz personelini faturalama ve Gelir Tahakkuk açısından bilgilendirerek, personelimizin hatasız işlem yapmasını sağlamak.

5. İlgili yazışma ve istatistiklerin takibini yapmak

6. Her ay gelir durumunun ilgili hesaplara girişini yapmak.

7. Dijital ortama aktarılması gerek verileri zamanında aktarmak.

8. Hastanemizin tahakkuka bağladığı fatura bedellerinin, geri ödenip ödenmediğinin rutin takibini yapmak, ödeme yapmayan kurumlarla iletişime geçerek çözüm sağlamak.

9. Taburcu olan hastalarımızı günlük olarak TİG programına kodlamak

10. Ayaktan hastalarımızı BBaG programına haftalık olarak giriş yapmak

11. Günübirlik yatan hastalarımızı İBaG programına haftalık olarak giriş yapmak

12. Birim olarak tüm bunları yerine getirirken amacımız, hasta haklarına uygun, kurum kalite hedefleri doğrultusunda çağdaş ve modern hizmet sunmaktır.