ENFEKSİYON

BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

AMACIMIZ :İnsan sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir yaşam bilincini topluma kazandırmak için merkezimizde enfeksiyon kontrolü ile ilgili periyodik çalışmalar yapmak, merkezimizin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kontrolünü sağlamak. 

Amacımızı gerçekleştirmek adına ilk adımımız ,Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen plan ve program dahilinde merkezimizde çalışan tüm personele hizmet içi eğitim vermektir. 

Eğitimde amaç öncelikle kişisel hijyen alışkanlıklarının doğru olarak kazanılmasıdır. Verilen eğitimlerde hijyenin önemi üzerinde durulmakta, özellikle hastane enfeksiyonlarını önlemede dikkat edilmesi gereken kurallara uyulması gerektiği vurgulanmaktadır. Böylece eğitimin amacına ulaşmasında ilk adım atılmıştır. 

BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL POLİTİKASI

1.  Öncelikle sağlıklı birey ve sağlıklı toplumla sağlıklı bir nesil oluşturmak. 

2.  Sağlık çalışanlarının korunması; bu amaçla önce kendi sağlığımızı koruma ilkesi. 

3.  Hastane çalışanlarına enfeksiyon kontrolünü sağlamada gerekli eğitimin verilmesi. 

4.  Verilecek eğitimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. 

5.  Enfeksiyon ve hastalıkları önlemede hastaları bilinçlendirmeye yönelik bir hizmet anlayışı. 

6.  Hijyeni sağlamada ve sürdürmede hastane birimlerinin günlük olarak denetlenmesi. 

7.  Tüm birimlerde verilen hizmetin türüne yönelik asepsi tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması. 

8.  Bilimsel gelişmelerin araştırılması ve bu bilgilerin hastane çalışanları ile paylaşılması. 

9.  Danışmanlık hizmeti. 

10. Enfeksiyon kontrolü amacıyla personele hizmet içi eğitim sunma. 

11. Hastane atıklarının Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun bir şekilde imha edilmesi ve bu konuda Personelin ayrıca eğitilmesi