SİVİL SAVUNMA

Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının¸bakanlığımız adına Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki Sivil Savunma Çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinli,ğini sağlamaktır.