BİYOMEDİKAL

• Biyomedikal teknolojilerin tedarik ve satış işlemlerinde dokümantasyon hazırlıklarına destek olunması, bu işlerin muayene kabul faaliyetlerinin yapılması veya organize edilmesi,
• H.E.K. durumundaki biyomedikal teknolojilere yönelik kaynak geliştirme ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal teknolojilerinin yatırım planlamalarına yönelik projelendirme, planlama ve analiz (ihtiyaç analizleri, fayda-maliyet analizleri gibi) işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal teknolojinin sürdürülebilir ve etkin teknik yönetiminin sağlanması ve finansal yönetimine destek olunması,
• Tıbbi gaz sistemlerinin teknik servis ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal teknik hizmetler (kurulum, söküm, onarım periyodik bakım ve periyodik ölçümleme) in planlanması, uygulanması ve raporlanması faaliyetlerini gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal risk değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Klinik hizmet alımlarında yer alan biyomedikal teknolojilerin verimlilik ve performans takibi ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal insan kaynağının yönetiminin gerçekleştirilmesi,
• Teknik personel ve kullanıcılarının biyomedikal cihazlar ile ilgili eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
• Özel donanımlı araçlarda (evde sağlık araçları, hasta nakil ve acil müdahale ambulansları gibi) bulunan biyomedikal teknolojinin yönetiminin gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal envanter yönetiminin gerçekleştirilmesi,
• Özellikli diğer teknik hizmet alanları ile (yapı-inşaat, iklimlendirme, marangoz, elektrik, sıhhi tesisat gibi) koordinasyonun sağlanması,
• İlgili birimler ile etkin iletişimin ve teknik desteğin sağlanması.
• Genel Sekreter tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.