HİZMETLİ (TEMİZLİK)

Temizlik işleri bakımından ve hizmetlerin bu yönetmelik esasları içersinde yürütülmesinden, maiyetlerinin görevlerini zamanında, en iyi bir şekilde yapmasından doğrudan baştabibe bağlı olmayan birim sorumluları ise bu hususlarda bağlı bulundukları başhemşire, hastane müdürü gibi birinci derecedeki amirlerine, daha aşağıdaki kademeler ise kendinden önce gelen bir üst amire karşı sorumludurlar.