SANTRAL

Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE:166’daki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler;
1. Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini görür.
2. Santral memuru, hariçten müracaatlara nezaketle cevap verir.
3. Hastaların durumu hakkında bilgi isteyenlere servis ilgililerinin izni ile bilgi verir.
4. Şehirlerarası konuşmalar için bir defter tutar, konuşanı ve konuştuğu yeri kaydeder. Konuşma özel ise, postaneden bildirilen ücretin tahsili için durumu idareye bildirir.