VERİMLİLİK

Görev ve Sorumluluklar:

 • Birim Personelinin Kapsamında Görev ve Sorumlulukla
 • Çalışmalarında verimliliği ön planda tutarak verimliliği artırmaya odaklıdır 
 • Verimlilik değerlendirme süreci öncesinde, Sağlık tesisinin yerinde değerlendirilmesine dair kriterlerin oluşturulması.
  • Verimlilik karne uygulamasında kullanılmak üzere geliştirilen güncel göstergelerin takip edilmesi ve sağlık tesisine uygulanması..
  • Tesis Değerlendirmede ki Süreç sorumlarının toplanması, görüşülecek konu raporlarının hazırlanması,alınan kararların raporlanmas
  • Verimlilik değerlendirme mevzuatları ve uygulamaları hakkında gelen , itirazların, taleplerin ve önerilerin kurum Süreç sorumlularına bilgilendirilmesi.
  • Verimlilik değerlendirmesi sonucunda  itiraz edilecek bölümlerin bilgi ve belgelerin hazırlanması ve birliğe letilmesi.
  Birliklerin sağlık tesisine  yönelik verimlilik değerlendirmesi hakkında sahaya eğitimlerin verilmesi
  • Yerinde değerlendirmesi yapılan sağlık tesislerinin analiz raporlarının hazırlanması.
  • Sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesi sonrasında oluşturulan raporlar ile aksayan süreçlerin genel sekreterliklere bildirilmesi, çözüm yollarının araştırılması.
  • Kuruma bağlı sağlık tesisi ve yöneticilerinin, kaynak kullanımı ve hizmet sunumunun, etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek üzere, altı aylık ve yıllık dönemlerde verimlilik öz değerlendirmesi yapmak
  • Verimlilik öz değerlendirmesi sonucu Altı aylık ve yıllık karnesinin hazırlanması.
  • Verimlilik karne sonuçlarına yönelik analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve analizlerin raporlanması.
  • Karne hesaplamalarında kullanılmak üzere, hastane hizmet sınıflandırmasının yapılması.
  • Karne hesaplamalarında kullanılmak üzere, ilgili verilerin toplanması.
  • Sağlık sisteminde verimlilik değerlendirmesi hakkında Sağlık Bakanlığının  güncel uygulamaların takip edilmesi.
  • Verimlilik değerlendirmesi kapsamında, sahanın ve merkezin bilgilendirilmesine yönelik